Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Szkolenia

Targom Elektrotechnika towarzyszy cykl szkoleń i specjalistycznych warsztatów, organizowanych przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Notice: Undefined index: menu in /usr/home/cftn/domains/soma.beta.crafton.pl/public_html/wp-content/themes/soma/includes/layout/courses.php on line 41

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców związanych z energetyką, budownictwem i przemysłem oraz do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Poniżej prezentujemy tematykę szkoleń, które towarzyszą 20. Międzynarodowym Targom Elekrotechnika.

Tematyka szkoleń
 • Elektroenergetyczne linie kablowe nn i Sn
 • Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań, projektowania, wykonawstwa
 • Wybrane zagadnienia projektowania i wykonywania linii napowietrznych nn i Sn
 • Prace pod napięciem
 • Taryfy, taryfy dynamiczne
 • Stacje transformatorowe Sn/nn – dobór stacji, lokalizacja i eksploatacja na terenach miejskich
 • Co nowego w rozdzielnicach – wybrane zagadnienia z zakresu projektowania i konfigurowania rozdzielnic niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej; lokalizacja rozdzielnic
 • Monitorowanie zużycia energii – opomiarowanie, analiza jakości, zarządzanie
 • Układy zasilania awaryjnego i gwarantowanego w obiektach o różnym charakterze i przeznaczeniu; rozwiązania dla odbiorów o znaczeniu krytycznym
 • Kompensacja mocy biernej – jak sprawdzić czy płacimy za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej i za pobór energii biernej pojemnościowej, skuteczna i prawidłowo dobrana kompensacja
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków
 • Dobór i eksploatacja urządzeń elektrycznych do pracy w atmosferze wybuchowej
 • OZE w roku 2023 – przegląd najnowszych rozwiązań, opłacalność fotowoltaiki po zmianach obowiązujących od 1 kwietnia 2022, magazyny energii; mikrokogeneracja; wymagania i zalecenia podczas prac związanych z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych
 • Budownictwo elektroenergetyczne w świetle prawa budowlanego – najistotniejsze zmiany istotne dla projektanta i inspektora nadzoru z komentarzem
 • Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia. Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków o różnym przeznaczeniu i charakterze
 • Szkolenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii
 • Nowoczesny sprzęt oświetleniowy wymagania , rozwiązania, badania – kompendium wiedzy dla projektanta, instalatora, sprzedawcy i producenta
 • Nowoczesne rozwiązania do budowy i modernizacji sieci teletechnicznej, – nowoczesne rozwiązania teletechniczne umożliwiające dostęp do internetu, projektowanie i budowa systemów telewizji satelitarnej i naziemnej oraz systemów umożliwiających skuteczną ochronę mienia, monitoring wizyjny CCTV, identyfikację oraz kontrolę dostępu na potrzeby odbiorców zbiorowych, instytucjonalnych i indywidualnych. Szkolenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej i Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI
 • Światło i elektrotechnika dla samorządów – Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych organizowane pod patronatem i we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP i ze Związkiem Miast Polskich
 • Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa

 

Zarejestruj się

Najczęściej zadawane pytania

Czy należy się rejestrować na szkolenia i warsztaty, czy wstęp jest wolny?

Na szkolenia i warsztaty każdy z uczestników musi się zarejestrować, rejestracja na warsztaty i szkolenia zostanie uruchomiona na początku 2023 roku

Kto może być uczestnikiem warsztatów i szkoleń?

Zakres tematyczny warsztatów i szkoleń skierowany jest do profesjonalistów z branży

Jaki jest program szkoleń i warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń, szczegółowy program warsztatów i szkoleń niebawem

Czy podczas wykładów są miejsca siedzące?

Tak, w czasie wykładów są miejsca siedzące

Czy trzeba być wystawcą, aby prezentować swoją ofertę na szkoleniu?

Tak, w czasie szkoleń i warsztatów prelegentami są Wystawcy oraz zaproszeni eksperci

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami!

22 649 76 69 lub 22 649 76 71

office@elektroinstalacje.pl