Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Szkolenia

Targom Elektrotechnika towarzyszy cykl szkoleń i specjalistycznych warsztatów, organizowanych przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców związanych z energetyką, budownictwem i przemysłem oraz do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Szkoleniowo - pokazowy charakter Targów

Specyfiką Targów ELEKTROTECHNIKA jest ich pokazowo-szkoleniowy charakter. Targom towarzyszyło w tym roku 19-cie specjalistycznych szkoleń i praktycznych warsztatów.

Ich zakres został specjalnie dostosowany do potrzeb:
• producentów, dystrybutorów i sprzedawców
• projektantów
• architektów
• inspektorów nadzoru
• kierowników robót
• instalatorów i wykonawców robót
• osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń i sieci w przemyśle oraz energetyce
• osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną na terenie miast i gmin

W szkoleniach i warsztatach łącznie wzięło udział 863 uczestników.

Tematyka szkoleń obejmowała szeroki zakres zagadnień związany z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej od średnich napięć do zagadnień słaboprądowych.

Tematyka szkoleń:

Szkolenie 1. Skuteczna Instalacja Odgromowa i Przeciwprzepięciowa

Szkolenie 2. Instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych i o różnym przeznaczeniu oraz charakterze, w tym w hotelach i szpitalach oraz ośrodkach wypoczynkowych i rehabilitacyjnych

Szkolenie 3. Co nowego w oświetleniu – wymagania , rozwiązania, badania – kompendium wiedzy dla projektanta, producenta, sprzedawcy i kontrolera

Szkolenie 4. ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW, Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych organizowane pod patronatem i we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP

Szkolenie 5. Roszczenia wobec projektantów w świetle prawa budowlanego i cywilnego – błędy projektowe, błędy w zawieranych umowach, udzielanie gwarancji przez projektantów, wzór umowy,

Szkolenie 6. Prace pod napięciem, Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Bezpieczeństwa w Elektryce SEP

Szkolenie 7. DZIEŃ MAZOWIECKIEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWA, Cyfryzacja procesu budowlanego, najnowsze rozwiązania techniczne.

Szkolenie 8. Instalacje elektryczne i energetyczne. Sesja 1, Poradnik projektanta, kierownika robót i wykonawcy prac elektrycznych

Szkolenie 9. Projektowanie oświetlenia zewnętrznego –wymagania oświetleniowe, wybór narzędzi, jak ocenić rezultaty

Szkolenie 10.Instalacje elektryczne i energetyczne. Sesja 2, Poradnik projektanta, kierownika robót i wykonawcy prac elektrycznych

 

Partnerami szkoleń byli: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Gmin Wiejskich, Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.

 

Podczas Targów prowadzone były praktyczne warsztaty z programowania przekaźników oraz warsztaty z badania parametrów elektrycznych paneli fotowoltaicznych i badania ochrony przeciwporażeniowej stacji ładowania samochodów elektrycznych.

 

Można też było dokonać badania zasilaczy w zakresie spełnienia Normy dotyczącej Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) w specjalnym Punkcie Konsultacyjnym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku domowego i biurowego.

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy należy się rejestrować na szkolenia i warsztaty, czy wstęp jest wolny?

Na szkolenia i warsztaty każdy z uczestników musi się zarejestrować, rejestracja na warsztaty i szkolenia zostanie uruchomiona na początku 2023 roku

Kto może być uczestnikiem warsztatów i szkoleń?

Zakres tematyczny warsztatów i szkoleń skierowany jest do profesjonalistów z branży

Jaki jest program szkoleń i warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń, szczegółowy program warsztatów i szkoleń niebawem

Czy podczas wykładów są miejsca siedzące?

Tak, w czasie wykładów są miejsca siedzące

Czy trzeba być wystawcą, aby prezentować swoją ofertę na szkoleniu?

Tak, w czasie szkoleń i warsztatów prelegentami są Wystawcy oraz zaproszeni eksperci

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami!

22 649 76 69 lub 22 649 76 71

office@elektroinstalacje.pl