Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Konkurs Najlepszy produkt targów
Celem Konkursu jest propagowanie najlepszych rozwiązań pod względem technicznym, użytkowym i innowacyjnym.
02 października 2022 roku

Konkurs rozstrzygany jest w 23 kategoriach:

1. Urządzenia rozdziału, przesyłu i transformacji energii elektrycznej nn i Sn

2. Urządzenia rozdzielcze i łączeniowe oraz zabezpieczania obwodów zasilających i odbiorczych
3. Aparatura zabezpieczająca, łączeniowa i rozłączeniowa
4. Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami i instalacje odgromowe
5. Sprzęt ochronny i zabezpieczający przy pracach pod napięciem
6. Automatyka i robotyka
7. Automatyka budynkowa i systemy inteligentnego budynku
8. Kable i przewody, oznaczniki, przepusty, złącza i izolacje
9. Osprzęt elektroinstalacyjny i narzędzia
10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, obiektów i budowli
11. Urządzenia elektryczne do pracy w atmosferze wybuchowej
12. Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacji
13. Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
14. Układy zasilania awaryjnego i gwarantowanego
15. Monitoring parametrów sieci zasilających i ocena jakości energii, kompensacja mocy biernej
16. Pozyskiwanie ciepła i prądu z odnawialnych źródeł energii, układy skojarzone, magazyny energii
17. Nowoczesne rozwiązania do budowy i modernizacji sieci teletechnicznej, umożliwiające dostęp do internetu, systemów telewizji satelitarnej i naziemnej
18. Systemy kontroli dostępu, ochrony mienia i monitoring
19. Pojazdy, napędy elektryczne i alternatywne, stacje do ładowania
20. Rozwiązania IoT na potrzeby miast, motoryzacji, przemysłu, służby zdrowia i potrzeb obywateli
21. Oprogramowanie w służbie cyberbezpieczeństwa
22. Technologie przyszłości na potrzeby przemysłu i budownictwa
23. Atestacja, badanie i certyfikacja wyrobów, doradztwo techniczne i finansowe

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości otwarcia 20-tych Targów ELEKTROTECHNIKA.

Główna Nagroda Targów, Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystości otwarcia 20-tych Targów ELEKTROTECHNIKA.