Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Strefa innowacji i wynalazków
Celem STREFY INNOWACJI I WYNALAZKÓW jest komercjalizacja wynalazków i transfer innowacyjnych technologii na potrzeby różnych gałęzi gospodarki – od przemysłu do medycyny

Strefa Innowacji i Wynalazków

 

Celem tego przedsięwzięcia jest komercjalizacja wynalazków i transfer innowacyjnych technologii na potrzeby różnych gałęzi gospodarki – od przemysłu do medycyny.

 

Strefa obejmuje:

  • Konferencję Innowacje i wynalazki dla przemysłu i biznesu, której audytorium złożone będzie z inwestorów oraz przedstawicieli przemysłu i instytucji wspierających biznes i innowacyjność
  • Spotkania z inwestorami, przedstawicielami przemysłu, decydentami oraz władzami samorządów
  • Prezentację wynalazków oraz rozwiązań innowacyjnych na stoiskach oraz na konferencji naukowej

Strefa skierowana jest do:

  • jednostek i instytutów naukowych oraz Centrów Transferu Technologii
  • start-upów i spin-offów
  • wynalazców oraz innowatorów
  • inwestorów, funduszy inwestycyjnych, aniołów biznesu
  • inkubatorów, centrów badawczo-rozwojowym, jednostek otoczenia biznesu
  • wszystkich podmiotów wspierających innowacje
  • Wystawcy Strefy mogą prezentować zarówno wyroby i technologie zaawansowane w procesie badawczo-wdrożeniowym, jak też już gotowe do wdrożenia i komercjalizacji.

 

 

 

 

Uczestnikom Strefy gwarantujemy szeroką obecność medialną i promocję w ramach promocji Strefy i Targów.

Gwarantujemy preferencyjne warunki uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Spotkajmy się w Warszawie w dniach 31 stycznia- 2 lutego 2024r.!

Kontakt:

Krzysztof Soboński: e-mail: krzysztof.sobonski@agencjasoma.pl , tel.: 606 640 210

Agencja SOMA specjalizuje się we wspieraniu rozwoju firm z branży elektrotechnicznej i teletechnicznej, a także łączeniu polskich i międzynarodowych partnerów oraz wzmacnianiu wymiany wiedzy i doświadczeń biznesowych.