Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Strefa odnawialnych źródeł energii - OZE
STREFA OZE – koszty, oszczędności i realne korzyści dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - JTS

 

Strefa OZE – Odnawialne Źródła Energii na Targach Elektrotechnika

OZE – koszty, oszczędności i realne korzyści dla JST

 

 

 

 

 

„Do zadań własnych gminy, w oparciu o przepisy Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy Prawo energetyczne, należy zaopatrzenie wspólnoty samorządowej w energię elektryczną. Koszty z tym związane są ogromne i stanowią bardzo istotną pozycję w budżecie każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego. Instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe pozwalają realnie ograniczyć wydatki ponoszone na prąd, a uzupełnione o magazyny energii umożliwiają uzyskanie dużej niezależności od systemu energetycznego. Pozwalają także na tworzenie realnej samowystarczalności energetycznej oraz poprawiają tzw. lokalne bezpieczeństwo energetyczne.

Dynamiczny rozwój technologii ogniw daje szanse budowania magazynów energii mniejszych i tańszych, co stwarza nowe możliwości w zakresie rozwoju i lepszego wykorzystania systemów fotowoltaicznych i wiatrowych. Można przez to uniknąć automatycznych wyłączeń spowodowanych przekroczeniem poziomów poboru oraz asymetrią napięć. Dodatkowo, magazyny energii połączone np. ze stacjami do ładowania samochodów elektrycznych mają bardzo istotne znaczenie w dążeniu do ograniczania kosztów wynikających z wysokich opłat ponoszonych na rzecz operatorów sieci energetycznych. Jest to tym bardziej istotne, że przed każdą Jednostką Samorządu Terytorialnego stoją realne problemy związane z ustawowymi obowiązkami zastosowania pojazdów elektrycznych do zadań własnych oraz w jednostkach podległych.

Fachowcy oceniają, że przy odpowiednio skonfigurowanej instalacji OZE – wydatki na ww. cele mogą być obniżone nawet o 90%. Czy jest to rzeczywiście możliwe? Czy jest to możliwe w małej Jednostce Samorządu Terytorialnego, w której liczymy każdą wydaną złotówkę?

Na te bardzo ważne pytania będziemy się starali odpowiedzieć w trakcie spotkań „Światło i Elektrotechnika dla Samorządów”, które organizujemy w dniach 15-17 marca 2023 r. w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2023 i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2023. Serdecznie zapraszam!”

Leszek Świętalski, Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Prezentacja w ramach Strefy OZE gwarantuje Państwu dotarcie z ofertą do:

 • osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • projektantów i instalatorów,
 • podmiotów sprawujących kontrolę techniczną utrzymania wszelkich obiektów budowlanych,
 • przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • przedstawicieli władz samorządowych,
 • przedstawicieli zakładów przemysłowych i usługowych

Strefa OZE na targach Elektrotechnika to:
Stoiska wiodących firm z branży OZE:

 • fotowoltaika
 • pompy ciepła
 • elektrownie wiatrowe
 • systemy i urządzenia do rozprowadzania energii
 • zabezpieczania instalacji OZE
 • systemy zarządzania energią
 • systemy magazynowania energii
 • oprogramowanie do monitorowania działania instalacji
 • systemy i oprogramowanie do projektowania instalacji
 • finansowanie inwestycji OZE

Proponujemy Państwu powierzchnię wystawienniczą ( w wariantach z zabudową i bez zabudowy)

Oferta obejmuje:

 • powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy lub z zabudową
 • wpis do internetowego katalogu targowego
 • 1 karnet parkingowy ważny przez 4 dni
 • identyfikatory dla wystawców upoważniające do bezpłatnego wejścia na teren Targów
 • elektroniczne zaproszenie dla odwiedzających, upoważniające do bezpłatnego wstępu na Targi
 • dostęp do internetu na terenie hal targowych o prędkości 1Mbps (maks. 1500 użytkowników jednocześnie) w czasie trwania Targów
 • podłączenie do instalacji elektrycznej – moc do 2kW
 • wywóz odpadów
 • Wystawcy Strefy OZE mają możliwość poprowadzenia prezentacji w czasie szkoleń, organizowanych w ramach Targów.

W nadchodzącej edycji zaplanowanych jest kilkanaście szkoleń dla blisko 2000 osób. Spodziewamy się, jak co roku, odwiedzających z kraju i zagranicy. Szkolenia organizowane są wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i przeznaczone dla projektantów, inspektorów nadzoru, instalatorów, osób pracujących w spółkach energetycznych, firmach wykonawczych i projektowych, w zakładach przemysłowych, usługowych oraz firmach wykonujących prace na potrzeby budownictwa.

                        

Dodatkowo zorganizowane zostaną, we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich i Związkiem Miast Polskich, specjalne sesje dla przedstawicieli władz miast i gmin oraz sesje przeznaczone dla przedstawicieli zakładów sektora spółdzielczego i spółdzielni mieszkaniowych.

Prezentacje w ramach szkoleń i warsztatów dostępne są wyłącznie dla wystawców Targów.

Szczegóły oferty i kontakt:

Firmy zainteresowane współpracą i szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Soboński: e-mail: krzysztof.sobonski@agencjasoma.pl , tel.: 606 640 210