Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Patronat i współpraca: Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP

Sesja Prace pod Napięciem to:

Program Szkolenia:


9.30 – 10.30 –Nowoczesne technologie prac pod napięciem przy instalacjach i urządzeniach niskiego  i średniego napięcia – mgr. inż. Bogumił Dudek, Przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP
10.30 – 11.00 prezentacja firmowa
11.00 – 11.30 prezentacja firmowa
11.30 – 12.30 Urządzenia i sprzęt do prac pod napięciem przy średnim i niskim napięciu (wymagania i badania) – dr inż. Marek Łoboda, Politechnika Warszawska
12.30 – 14.00 przerwa na zapoznanie się z ofertą Wystawców
14.00 – 15.00 Zagrożenia oddziaływania łuku elektrycznego podczas prac pod napięciem i możliwości ich minimalizacji – Michał Włodarczyk, Hubix
15.00 – 15.30 prezentacja firmowa
15.30 – 16.00 Dyskusja, podsumowanie szkolenia – mgr. inż. Bogumił Dudek, dr inż. Marek Łoboda

Prezentacje firmowe przeznaczone są wyłącznie dla wystawców Targów ELEKTROTECHNIKA 2023.

Zapraszamy do współpracy !

Zapytaj o ofertę!